Styrelsen

Styrelsen 2019-2020

Yasmine Härnebo Grapenwall (ordförande)

Henrik Björkqvist (kassör)

Pierre Löfman (ledamot)

Stina Viktorsson (ledamot)