Kontakt

E-post:

styrelsen@brfeldamedkarlek.se

Postadress:

Tomtebogatan 11
113 39 Stockholm

Viktiga kontaktuppgifter

Ekonomisk förvaltare

Simpleko

E-post: info@simpleko.se

Telefon: 018-66 01 60, vardagar kl. 09.00-12.00

Teknisk förvaltare

Åkerlunds Fastighetsservice

Vid felanmälan kontaktar du Åkerlunds på 08-39 06 50 vardagar mellan kl 08-16.

Jourtjänst, Åkerlunds Fastighetsservice

Vid akut fara för väsentlig skada på fastigheten skall alltid den tekniska förvaltaren kontaktas på jourtelefon. Dock är kostnaden för enjourutryckning belagd med en hög avgift, så vi vill undvika onödiga utryckningar. Översvämning är alltid ett akutärende. Kontaktjourtjänst 16.00-07.59 samt helger på telefon: 08-18 70 00.

Hiss, Stockholm Hisservice
Vid problem med hissen kontakta Stockholm Hisservice på 08-52 22 55 66.