Info till boende i BRF Elda med Kärlek

Nedan har vi samlat all information som kan vara till nytta för dig som är medlem i vår förening. Det är både praktisk information om fastigheten och vägledning i vad som gäller för dig som bostadsrättsinnehavare.

En bostadsrättsförening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen och fastigheten är vårt gemensamma boende och blir vad vi själva gör det till. Att äga en bostadsrätt innebär att vi alla har ett ansvar för våra gemensamma utrymmen och skötsel av dessa. Om du ser något skräp, plocka upp det, vattna om växterna behöver det osv.

Tänk på att ditt golv är grannens tak och dina väggar är någon annans väggar. Visa alltid respekt genom att tänka på ljudnivånframför allt mellan 22:00 – 07:00. Undvik att diska i diskmaskinen eller tvätta under dessa tider. Om du planerar fest upplevs det som en fin gest om det meddelas i förväg, t.ex. genom ett anslag i porten. Observera att det inte ger dig rätt att störa, du måste fortfarande visa hänsyn och om någon ber dig sänka ljudvolymen också göra detta.

Att bo i en bostadsrättsförening förutsätter:

 • Att engagera sig i föreningen och bidra till att vi har det fint både inne och ute på våra gemensamma utrymmen
 • Solidaritet mot föreningen och sina grannar
 • Förståelse för och efterlevnad av utfärdande bestämmelser
 • Tolerans och hänsynstagande

Bostadsrättsföreningens styrelse
Ett bra sätt att se till att din investering förvaltas på ett klokt sätt är att gå med i styrelsen. En bostadsrättsförening måste enligt lag ha en styrelse, så alla medlemmar uppmuntras att vara en del av styrelsen vid något tillfälle. Alternativet kan bli att vi behöver hyra in en styrelse för höga kostnader och utan förankring till föreningen. Styrelsen väljs av föreningsstämman en gång om året och namnen på nuvarande styrelsemedlemmar finns angivna på hemsidan. Styrelsen kommunicerar till medlemmarna här via hemsidan samt genom information i brevlådorna. Vi har även en Facebookgrupp där medlemmar kan kommunicera med varandra. Sök efter BRF Elda med Kärlek

Om du har tankar, idéer eller förslag på förbättringar så kontakta oss gärna!

Kontakt med styrelsen
E-post: styrelsen@brfeldamedkarlek.se. Styrelsen behandlar alla frågor senast på nästkommande styrelsemöte som hålls 1ggr/månad. Akuta ärenden behandlas så snart som möjligt.

Stagdar
Varje medlem förväntas läsa föreningens stadgar. Här finns viktig information för dig som äger din bostad i vår förening. Våra stadgar återfinns här på hemsidan.

Bokningsbara utrymmen
Tvättstugan är belägen på källarplan i gatuhuset. För att kunna tvätta måste tid bokas via hemsidan.
Det är viktigt att filter i torktumlaren rengörs efter varje torkning. Gör rent efter dig. Fel på maskiner ska omgående anmälas till Åkerlunds. Sätt gärna upp en lapp när du gjort det, så att andra blir informerade.

Spa och föreningslokal är beläget i gårdshuset och denna bokar du på samma sätt, genom vår hemsida

Gården bokas även denna via hemsida.

Bredband
Fiber genom Stockholms stadsnät. ComHem är vår nuvarande leverantör med ett obligatoriskt tillägg på 89 kr/månaden (läggs på avgiften).

Avgift till föreningen
Månadsavgiften fastställs av styrelsen och skall täcka föreningens utgifter. Kontakta vår ekonomiska förvaltare Simpleko (kontakt längre ner i detta dokument) om du inte fått avier utskickade. Du kan även betala via autogiro – anmälan sker genom din bank eller kontakta Simpleko.

Avfall
De gröna avfallskärlen är avsedda för hushållssopor och de bruna för matavfall, för matavfall får endast bruna papperspåsar användas, dessa finns på hyllan i soprummet. Övrigt avfall såsom tidningar, kartonger, glas, metall och plast lämnas på närmsta återvinningsstation belägen utanför Coop längre ner på Tomtebogatan. OBS! Det är inte tillåtet att ställa något i trapphuset, i källare eller i övriga gemensamma utrymmen.

Nycklar
Nycklarna du fått tidigare ägare är så kallade husmorsnycklar, det innebär att dessa även går till källare, entréportarna, tvättstugan, soprummet etc. För att göra nya nycklar så kontaktar du styrelsen för ett godkännande. Vår låssmed är: Storstadens Lås på Vanadisvägen 39.

Portens kodlås fungerar mellan kl 07-23, övriga tider krävs fysisk nyckel.

Cyklar och barnvagnar
Cyklar och barvagnar ska ställas i angivna och befintliga cykelställ, eller i barnvagns-och cykelrummet i källaren i gårdshuset. 

Namnskylt
Kontakta styrelsen om du inte fått ditt namn på dörren och på anslagstavlan i entrén inom en månad efter inflyttning.

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt
Andrahandsuthyrning ansöks skriftligen hos styrelsen. Varje ansökan prövas och för att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har beaktansvärda skäl. Dessa kan vara: Tillfälligt arbete eller studier på annan ort, utlandstjänstgöring, provbo i ett samboförhållande etc. Styrelsen rekommenderar att man använder sig av ett förtryckt avtal för andrahandsuthyrning. Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning.

Uthyrningen sker med högst 12 månader i taget, därefter behöver ny ansökan genomföras. Om du får tillstånd av styrelsen att hyra ut i andrahand, tänk på följande:

 • Du är ansvarig för att månadsavgiften/hyran betalas
 • Du är ansvarig för att hyresgästen följer reglerna och inte stör andra
 • Upprätta ett skriftligt kontrakt 

Renovering

 • Vid flytt av vägg krävs tillstånd av styrelsen.
 • Vid renovering av badrum/kök (våtutrymmen) krävs tätskikts/säkervattenintyg. Dessa intyg skickas till styrelsen för tillstånd och/eller bekräftelse.
 • Big Bags eller dylikt ska skyndsamt bortforslas

Städdag
Föreningen anordnar städdag på våren och på hösten. Då samlas vi för att städa och röja i källare samt göra fint utomhus. Det är ett bra tillfälle att umgås och få kontakt med andra boende i huset. 

Hemförsäkring
Om skada på fastigheten uppstår genom olyckshändelse i någon lägenhet så har föreningen en fastighetsförsäkring som täcker föreningens kostnader. Du behöver själv teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Blomlådor
Tänk på att inte hänga blomlådor på balkongen på sådant sätt att de utgör någon fara för någon annan.

Brandsäkerhet
Innehavare av byggnad är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa brand. Det innebär att följande måste beaktas inom föreningen: Det är absolut förbjudet att ställa tillhörigheter i trapphuset. Tänk på att om det börjar brinna och det samtidigt blir strömlöst i trapphuset ska man kunna ta sig ut i ett totalmörker – saker som står i vägen kan utgöra en direkt livsfara vidnödutrymning. Detta kan också hindra ambulanspersonal att ta sig fram i trapphuset om någon behöver hjälp. På grund av brandrisk får inte barnvagnar och cyklar stå i trapphuset eller entréerna.

Hjärtstartare
Finns i entrén i gårdshuset. Hjärtstartaren är konstruerad så att den ger dig instruktioner vid användning. 

Viktiga kontaktuppgifter

Ekonomisk förvaltare, Simpleko

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Simpleko. Ni når Simplekos kundportalen genom nedan länk: https://portal.simpleko.se/kundportal/login

Du loggar in med BankID för att få access till din portal på Simpleko, saknar du bank-id, loggar du in på portalen/avisering med uppgifterna på din avi.

Det går också bra att kontakta Simpleko på: info@simpleko.se

Telefon: 018-66 01 60, vardagar kl. 09.00-12.00

Teknisk förvaltare, Åkerlunds Fastighetsservice

Den tekniska förvaltningen sköts av Åkerlunds Fastighetsservice och innefattar bl.a.:

 • Veckovis underhållsrond i fastigheten
 • Åtgärder av skador på och i fastigheten
 • Byte av lampor och lysrör

Vid felanmälan kontaktar du Åkerlunds på 08-39 06 50 vardagar mellan kl 08-16.

Jourtjänst, Åkerlunds Fastighetsservice

Vid akut fara för väsentlig skada på fastigheten skall alltid den tekniska förvaltaren kontaktas på jourtelefon. Dock är kostnaden för en jourutryckning belagd med en hög avgift, så vi vill undvika onödiga utryckningar. Översvämning är alltid ett akutärende. Kontakt jourtjänst 16.00-07.59 samt helger på telefon: 08-18 70 00.

Hiss, Stockholm Hisservice
Vid problem med hissen kontakta Stockholm Hisservice på 08-52 22 55 66.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, Brf Elda Med Kärlek